Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Utworzenie ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż z uwagi na zakończenie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 – Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 658/13 z dnia 07 maja 2013 r. ustalił ostateczną listę rezerwową projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Ostateczną listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania oraz projekty pozytywnie ocenione w wyniku procedury odwoławczej. Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji w wyniku oceny merytoryczno-technicznej.

Zalaczniki:

1. Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.

1. Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-05-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania