Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Zmiana uchwały nr 1270/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. - konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż w związku z koniecznością obniżenia wartości dofinansowania projektu nr WND-RPZP.01.01.02-32-013/10, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1080/13 z dnia 02 lipca 2013 r. podjął decyzję o zmianie uchwały nr 1270/12 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Zmiana wartości dofinansowania w/w projektu skutkuje obniżeniem łącznej wartości dofinansowania projektów, która wynosi 5 643 921,43 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/1.1.2/2010/1.

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/1.1.2/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-07-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania