Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1246/13 z dnia 31 lipca 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Mając na uwadze wysokość wolnych środków dostępnych w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 IZ RPO WZ wystąpiła z propozycją dofinansowania dla sześciu pierwszych projektów znajdujących się na ostatecznej liście rezerwowej projektów przyjętej uchwałą nr 178/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2013 r. Zważywszy na deklarację Wnioskodawcy odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 2 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 4 920 000,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 000 000,00 zł).

Jednocześnie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o pozostawieniu na ostatecznej liście rezerwowej projektów 3 Wnioskodawców, którzy wraz z deklaracją o zainteresowaniu realizacją projektów zwrócili się z prośbą do IZ RPO WZ o możliwość wprowadzenia zmian w projektach. Przedstawione przez Wnioskodawców propozycje wymagają dodatkowej analizy, wyjaśnień i ewentualnie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.

Dodatkowo uchwałą nr 1246/13 z dnia 31 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał usunięcia projektów 2 Wnioskodawców, którzy nie udzielili w terminie odpowiedzi na pismo IZ RPO WZ z propozycją udzielenia dofinansowania.

Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 została zaktualizowana.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt został skierowany do dofinansowania zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1
rodzaj pliku : pdf
2013-08-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania