Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1243/13 z dnia 31 lipca 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 - Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Mając na uwadze wysokość wolnych środków dostępnych w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 IZ RPO WZ wystąpiła z propozycją dofinansowania dla pięciu pierwszych projektów znajdujących się na ostatecznej liście rezerwowej projektów przyjętej uchwałą nr 658/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2013 r. Zważywszy na deklaracje Wnioskodawców odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu czterech projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 123 251,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 303 197,46 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 246 502,00 zł).

Jednocześnie uchwałą nr 1243/13 z dnia 31 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał usunięcia projektu jednego Wnioskodawcy, który nie udzielilł w terminie odpowiedzi na pismo IZ RPO WZ z propozycją udzielenia dofinansowania.

Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 została zaktualizowana.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty zostały skierowane do dofinansowania zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf
2013-08-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania