Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1386/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 - Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Mając na uwadze wysokość wolnych środków dostępnych w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 oraz deklarację Wnioskodawcy odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej projektów. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 26 100,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 64 206,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 52 200,00 zł.

Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 została zaktualizowana.

Wnioskodawca, którego projekt został skierowany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1 został pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zalaczniki:

1. Projekt skierowany do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Projekt skierowany do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.1/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-09-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania