Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs RPOWZ/1.1.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mając na uwadze wysokość wolnych środków dostępnych w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie chęci otrzymania wsparcia uchwałą nr 1897/13 z dnia 21 listopada 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu czterech projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 10 472 114,07 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 359 511,52 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 4 531 740,62 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowo uchwałą nr 1897/13 z dnia 21 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego usunął jeden projekt z ostatecznej listy rezerwowej projektów, z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie.

Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 została zaktualizowana.

Wnioskodawcy, których projekty zostały skierowane do dofinansowania zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1;
rodzaj pliku : pdf

2. Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu

2. Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1;
rodzaj pliku : pdf

3. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.

3. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-12-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania