Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs RPOWZ/1.1.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mając na uwadze wysokość wolnych środków dostępnych w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 oraz deklarację Wnioskodawcy odnośnie chęci otrzymania wsparcia uchwałą nr 579/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 4 062 629,28 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 330 024,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 1 665 012,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 została zaktualizowana.

Wnioskodawca, którego projekt został skierowany do dofinansowania został pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1;
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-04-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania