Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs RPOWZ/1.1.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mając na uwadze wysokość dostępnych środków oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie chęci otrzymania wsparcia uchwałą nr 1036/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu 3 projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 - Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 10 417 975,82 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 603 037,26 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 266 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1 została zaktualizowana.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.2/2010/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-06-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania