Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.2.2/2010/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 82/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Gminy Trzcińsko-Zdrój pn. „Rewitalizacja Starej Części Miasta Trzcińsko-Zdrój”, umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej dla konkursu nr RPOWZ/5.2.2/2010/1 - Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu z ostatecznej listy rezerwowej konkursu nr RPOWZ/5.2.2/2010/1 wynosi 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa zawiera projekt Gminy Dygowo pn. „Remont wraz z adaptacją zabytkowego obiektu na Gminny Dom Kultury w Dygowie”. W odpowiedzi na propozycję dofinansowania Wnioskodawca poinformował, że z uwagi na przedstawione przez IZ RPO WZ zasady (wsparcie uwarunkowane ukończeniem projektu lub znacznym zaawansowaniem rzeczowym), nie jest możliwe skorzystanie ze wsparcia.

Zalaczniki:

1 Projekt skierowany do dofinansowania

1 Projekt skierowany do dofinansowania
rodzaj pliku : pdf

2 Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa

2 Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa
rodzaj pliku : pdf
2016-02-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania