Harmonogramy konkursów 2010

Indykatywny harmonogram konkursów na 2010 r. - 30.09.2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1755/10 w sprawie aktualizacji i przyjęcia Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

W ramach aktualizacji Indykatywnego harmonogramu konkursów na 2010 r. zakłada się:

- ogłoszenie w październiku 2010 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym do działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

- wprowadzenie w ramach 1. osi priorytetowej działania 1.4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej – Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA (tryb właściwy dla Inicjatywy JESSICA).

Zalaczniki:

Indykatywny harmonogram konkursów na 2010 r. - 30.09.2010

Indykatywny harmonogram konkursów na 2010 r. - 30.09.2010
rodzaj pliku : pdf
2010-10-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania