Oś 4 - Infrastruktura ochrony środowiska

2014-08-13
więcej
2014-07-09
więcej
2014-07-01
więcej
2014-04-29
więcej
2014-04-03
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2014-02-06
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2014-01-16
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 oraz aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów

2013-11-07
więcej

Decyzja o usunięciu projektu nr WND-RPZP.04.02.00-32-018/11 z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1

2013-10-25
więcej

Decyzja o aktualizacji ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2013-09-10
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu znajdującego się na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1

2013-08-20
więcej

Decyzja o aktualizacji ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1

2013-07-05
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/4.2/2011/1

2013-03-27
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/4.2/2011/1 – Tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

2012-09-19
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2012-09-05
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1

2012-09-05
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1

2012-07-10
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.1/2011/1 - tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

2012-06-21
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.2/2011/1

2012-06-21
więcej

Utworzenie ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2012-05-11
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.2/2011/1

2012-05-11
więcej

Aktualizacja listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2012-03-29
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1

2012-03-26
więcej

Wyniki oceny formalnej - Konkurs RPOWZ/4.2/2011/1

2012-02-08
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1

2012-02-07
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.4/2011/1

2012-01-26
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.4/2011/1

2012-01-02
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.1/2011/1

2011-12-02
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2011-12-02
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.5.1/2011/1

2011-11-15
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.2/2011/1

2011-07-29
więcej

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie definicji prac związanych z przygotowaniem projektu

2011-07-05
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.4/2011/1

2011-05-31
więcej

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WZ w sprawie kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektów w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzenie energii.

2011-04-22
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.1/2011/1

2011-03-31
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

2011-03-30
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania