Oś 5 - Turystyka, kultura i rewitalizacja

2015-01-08
więcej
2014-10-24
więcej
2014-07-24
więcej
2014-01-07
więcej

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łobez

2013-12-27
więcej

Decyzja o akceptacji aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013

2013-09-24
więcej

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Koszalina na lata 2010-2015

2013-02-06
więcej

Interpretacja IZ RPO WZ w sprawie zakupu środków trwałych do produkcji prototypu/testowania produktu

2013-01-17
więcej

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście 2010 – 2020

2013-01-04
więcej

Ustalenie ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

2013-01-01
więcej

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu

2012-11-15
więcej

Wynik oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 – tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

2012-07-10
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów pozytywnie ocenionych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

2012-06-22
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 – Tryb odwoławczy

2012-04-19
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

2012-02-21
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/5.5.1/2011/1

2012-02-07
więcej

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno

2011-12-16
więcej

Wyniki oceny formalnej - Konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

2011-11-03
więcej

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Pomorski

2011-08-03
więcej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.5.1 i 6.6.1

2011-07-15
więcej

Komunikat dotyczący poddziałań 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym RPO WZ

2011-06-17
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

2011-04-29
więcej

Nabór nr RPOWZ/LPR/2011/1 na Lokalne Programy Rewitalizacji w ramach Inicjatywy JESSICA

2011-03-18
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania