Oś 6 - Rozwój Funkcji Metropolitalnych

2013-12-27
więcej
2013-10-28
więcej
2013-01-17
więcej
2012-11-15
więcej
2012-08-27
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.6.1/2011/1

2012-02-21
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/6.6.1/2011/1

2012-02-07
więcej

Wyniki oceny formalnej - Konkurs nr RPOWZ/6.6.1/2011/1

2011-11-04
więcej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.5.1 i 6.6.1

2011-07-15
więcej

Komunikat dotyczący poddziałań 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym RPO WZ

2011-06-17
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.6.1/2011/1

2011-04-29
więcej

Nabór nr RPOWZ/LPR/2011/1 na Lokalne Programy Rewitalizacji w ramach Inicjatywy JESSICA

2011-03-18
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania