Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 272/12 z dnia 17 lutego 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2011/1- Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 2 500 000,00 zł (w tym 1 000 000,00 zł - I typ projektów: udział w targach/ wystawach) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/1.3.2/2011/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 19 675,00 zł ze środków EFRR. Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 42 343,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 39 350,00 zł).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/1.3.2/2011/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajduje się projekt, który spełnia kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2011/1.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2011/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.3.2/2011/1 – Typ 1

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.3.2/2011/1 – Typ 1
rodzaj pliku : pdf
2012-03-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania