Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Aktualizacja listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 175/12 z dnia 3 lutego 2012 r. dokonał aktualizacji listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 - Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz podczas oceny strategicznej. Końcową ocenę projektu stanowi liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

Aktualizacji dokonano w związku z rezygnacją Wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie dla projektu umieszczonego na pierwszym miejscu listy rezerwowej ustalonej w ramach przedmiotowego konkursu.

Zalaczniki:

1. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.1/2011/1

1. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.1/2011/1
rodzaj pliku : pdf

2. Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.1/2011/1.

2. Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.5.1/2011/1.
rodzaj pliku : pdf
2012-03-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania