5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 – Tryb odwoławczy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 21 marca 2012 r. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 – Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestów, do ponownej oceny KOP zostały skierowane 2 projekty, które przeszły pozytywną weryfikację, spełniając wszystkie kryteria przyjęte przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wynosi 100 punktów. Pozytywnie ocenione projekty otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów podczas oceny ekonomiczno - finansowej i merytoryczno - technicznej (50 punktów ze 100 punktów).

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 1 432 587,02 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 201 390,84 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 600 695,41 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych - konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 - tryb odwoławczy (kategoria interwencji 78. Infrastruktura mieszkalnictwa).

Lista projektów pozytywnie ocenionych - konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 - tryb odwoławczy (kategoria interwencji 78. Infrastruktura mieszkalnictwa).
rodzaj pliku : pdf
2012-04-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania