Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wynik oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 – tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 28 maja 2012 r. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – kategoria interwencji 61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestu, do ponownej oceny KOP zostały skierowane 3 projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wynosi 100 punktów. Przekazane pod obrady KOP projekty otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów podczas oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno- technicznej (50 punktów ze 100 punktów).

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na kwotę w wysokości 15 446 356,19 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 15 361 897,76 zł). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 7 680 948,87 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na zakończoną weryfikację projektów skierowanych do ponownej oceny Komisji Oceniającej Projekty, uchwałą Nr 1061/12 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 czerwca 2012 r. podjął decyzję o zaktualizowaniu listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1.

Zalaczniki:

1. Wykaz projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 - tryb odwoławczy.

1. Wykaz projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 - tryb odwoławczy.
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.5.1/2011/1 – kat. interwencji 61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.

2. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.5.1/2011/1 – kat. interwencji 61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
rodzaj pliku : pdf
2012-07-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania