Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1344/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1 - Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/4.1/2011/1 wynosiła:

- 50 000 000,00 zł, w tym 42 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 7 500 000,00 zł z Budżetu Państwa.

Dla przedmiotowego konkursu została wyznaczona rezerwa finansowa w wysokości 2 500 000,00 zł, w tym 2 125 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 375 000,00 zł z Budżetu Państwa.

Uchwałą nr 122/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2010/1 - Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Następnie w związku z dofinansowaniem kolejnych projektów oraz zakończeniem procedur odwoławczych przedmiotowa lista podlegała aktualizacji – ostatnio uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 991/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Mając na uwadze wysokość środków pozostających do rozdysponowania w konkursie nr RPOWZ/4.1/2011/1 oraz deklarację Wnioskodawcy odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu znajdującego się na liście rezerwowej projektów. Jednocześnie Wnioskodawca został usunięty z listy rezerwowej, a przedmiotowa lista została zaktualizowana. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 5 285 648,16 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 944 244,00 zł, natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 590 800,00 zł.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2011/1, zostanie pisemnie poinformowany o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.1/2011/1

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.1/2011/1
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.1/2011/1.

2. Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/4.1/2011/1.
rodzaj pliku : pdf
2012-09-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania