Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą nr 1813/12 z dnia 29 października 2012 roku, podjął decyzję o zaakceptowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010 - 2015, zgodnie z naborem na Lokalne Programy Rewitalizacji w ramach Inicjatywy JESSICA dla poddziałania 5.5.2 - Inicjatywa JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2012-11-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania