Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Ustalenie ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż z uwagi na zakończenie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – kategoria interwencji 61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1814/12 z dnia 29 października 2012 r. ustalił ostateczną listę rezerwową projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Ostateczną listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania oraz projekty pozytywnie ocenione w wyniku procedury odwoławczej. Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektu stanowi liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej.

Zalaczniki:

Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – kategoria interwencji 61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – kategoria interwencji 61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
rodzaj pliku : pdf
2013-01-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania