Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Koszalina na lata 2010-2015

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą nr 123/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku, podjął decyzję o zaakceptowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Koszalina na lata 2010-2015, zgodnie z naborem na Lokalne Programy Rewitalizacji w ramach Inicjatywy JESSICA dla poddziałania 5.5.2 - Inicjatywa JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2013-02-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania