Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 233/14 z dnia 18 lutego 2014 r. podjął decyzję o aktualizacji ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1 poprzez usunięcie z niej projektu Wnioskodawcy, który zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1.

Pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. Gmina Miasto Koszalin – Wnioskodawca projektu nr WND-RPZP.05.05.01-32-040/11 pt. „Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie”, umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów, poinformował IZ RPO WZ o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1. Wnioskodawca otrzymał już wsparcie na realizację przebudowy Rynku Staromiejskiego w Koszalinie w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki – Projekty indywidualne.

Z uwagi na powyższe zaktualizowano ostateczną listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1.

Zalaczniki:

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1.
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu

Lista projektów usuniętych z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-05-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania