Oś 5 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów oraz aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/5.5.1/2011/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, mając na uwadze wysokość dostępnych środków oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie chęci otrzymania wsparcia, uchwałą nr 1735/14 z dnia 1 października 2014 r., podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 790 656,64 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 623 056,64 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu wynosi 311 528,19 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.5.1/2011/1.

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/5.5.1/2011/1.
rodzaj pliku : pdf

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1.

2. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.5.1/2011/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-10-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania