Nabory w trybie konkursowym - 2012

2015-01-23
więcej
2014-05-15
więcej
2014-03-21
więcej
2013-12-27
więcej
2013-10-14
więcej
2013-10-09
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

2013-08-23
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

2013-08-08
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 oraz aktualizacja listy rezerwowej

2013-08-02
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1 Typ III organizacja misji gospodarczej

2013-07-29
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1 oraz aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów

2013-07-22
więcej

Zmiana struktury organizacyjnej!

2013-07-01
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.1.3/2012/1

2013-06-25
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

2013-06-13
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1 Typ III organizacja misji gospodarczej

2013-05-16
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2012/1

2013-04-29
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2012/1

2013-04-29
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/6.1.1/2012/1

2013-04-29
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/5.1.1/2012/1

2013-04-29
więcej

Wynik oceny formalnej - Konkurs otwarty nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1, typ projektu III ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ

2013-04-18
więcej

Utworzenie ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1

2013-04-16
więcej

Wynik oceny formalnej - Konkurs otwarty nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1, typ projektu III ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ

2013-04-04
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

2013-03-26
więcej

Wynik oceny formalnej - Konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

2013-03-22
więcej

Zamkniecie naboru wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1

2013-03-20
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

2013-02-19
więcej

Wynik oceny formalnej - Konkurs RPOWZ/5.1.1/2012/1

2013-02-12
więcej

Wynik oceny formalnej - Konkurs RPOWZ/6.1.1/2012/1

2013-02-12
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy

2013-02-08
więcej

Zmiana uchwały nr 1487/12 Zarządu Województwa - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

2013-01-25
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1 - Typ III: Organizacja misji gospodarczej

2013-01-15
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1

2013-01-11
więcej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R

2013-01-08
więcej

Aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1

2013-01-03
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.2.2/2012/1

2012-10-31
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.1.1/2012/1

2012-10-15
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/5.1.1/2012/1

2012-10-15
więcej

Indykatywny harmonogram konkursów na 2012 r. - 14.08.2012 r.

2012-09-14
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1

2012-09-11
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/3.1/2012/1

2012-08-30
więcej

Wyniki oceny formalnej - Konkurs RPOWZ/3.1/2012/1

2012-06-18
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1

2012-05-09
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/TYP I/2012/1

2012-05-09
więcej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

2012-04-18
więcej

Pytania i odpowiedzi dla Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

2012-03-26
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

2012-02-29
więcej

Indykatywny harmonogram konkursów na 2012 r. – 13.12.2011 r.

2012-01-05
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania