3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 informuje, iż w związku z napływającymi prośbami od potencjalnych wnioskodawców o przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę nr 624/12, wydłużając termin naboru wniosków w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1, do dnia 14 maja 2012 r., do godz. 15.00.

Przedmiotowa zmiana spowodowana jest wprowadzeniem uproszczeń dla kompleksowych projektów budowy sieci szerokopasmowych na obszarze „białych plam” realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegóły zmian zawarte są w Wytycznych dla Wnioskodawców.

2012-04-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania