Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/3.1/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1 - Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 6 poprawnych formalnie projektów.

Spośród ww. projektów, 5 spełniło wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, ekonomiczno – finansowej a także na ocenie merytoryczno – technicznej oraz uzyskało łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów). 1 projekt nie uzyskał łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów i w związku z tym został wyłączony z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 67 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 395 792 969,88 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 302 962 874,31 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 150 722 092,58 zł.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2012/1

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2012/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2012/1

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/3.1/2012/1
rodzaj pliku : pdf
2012-08-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania