Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 2159/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. podjął decyzję o w sprawie aktualizacji ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1- Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Niniejsza aktualizacja została dokonana ze względu na brak pisemnej odpowiedzi Wnioskodawcy Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna odnośnie zainteresowania wystosowaną propozycją dofinansowania projektu nr WND-RPZP.03.01.00-32-002/12, umieszczonego na 1 miejscu listy rezerwowej ustalonej Uchwałą nr 1438/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Ostateczną listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania. Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

1. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1

1. Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1
rodzaj pliku : pdf

2. Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1.

2. Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-01-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania