Oś 3 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 9/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1- Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwałą nr 2159/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję w sprawie aktualizacji ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej oraz uzyskanego, podczas oceny strategicznej, odsetka procentowego z liczby punktów przyznanej projektowi przez Komisję Oceniającą Projekty.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów znajdujących się na ostatecznej liście rezerwowej, mając na uwadze wysokość dostępnych środków rezerwy finansowej w konkursie. Decydując o przyznaniu dofinansowania projektom znajdującym się na ostatecznej liście rezerwowej, Zarząd Województwa dofinansowuje projekty wg kolejności na przedmiotowej liście.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów, wynosi 23 971 493,98 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 49 654 353,77 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 261 993,31 zł).

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2012/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1.

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej w ramach konkursu RPOWZ/3.1/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-01-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania