Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Zmiana uchwały nr 1487/12 Zarządu Województwa - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż w związku z koniecznością obniżenia wartości dofinansowania projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-116/12, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1994/12 z dnia 28 listopada 2012 r. podjął decyzję o zmianie uchwały nr 1487/12 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs. 
Zmiana wartości dofinansowania w/w projektu skutkuje obniżeniem łącznej wartości dofinansowania projektów, która wynosi 47 190 871,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/1.1.3/2012/1
rodzaj pliku : pdf
2013-01-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania