Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 15 stycznia 2013 r. zakończona została weryfikacja projektów ocenianych w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestów dotyczących niespełnienia kryteriów dostępu w ramach pierwotnej oceny merytoryczno-technicznej, do ponownej oceny KOP zostało skierowanych 5 projektów. 2 projekty przeszły pozytywną weryfikację, spełniając wszystkie kryteria przyjęte przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący, natomiast 3 projekty uzyskały ocenę negatywną i zostały odrzucone z procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Maksymalna ilość punktów możliwych o uzyskania w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie wynosi 100 punktów. Pozytywnie ocenione projekty otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków w wysokości 18 127 892,43 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 9 834 323,88 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 5 900 594,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na zakończoną weryfikację projektów skierowanych do ponownej oceny Komisji Oceniającej Projekty, uchwałą Nr 179/13 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 05 lutego 2013 r. podjął decyzję o zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Kolejność projektów na liście rezerwowej zgodna jest z punktacją otrzymaną w procesie oceny KOP.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 – Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy

Załącznik nr 1 – Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 – Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy

Załącznik nr 2 – Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 3 – Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Załącznik nr 3 – Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1
rodzaj pliku : pdf
2013-02-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania