1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

Zamkniecie naboru wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

informuje o ZAMKNIĘCIU z dniem 26 marca 2013 r naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Innowacje-Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

1. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1 prowadzony jest w trybie konkursu otwartego do dnia 26 marca 2013 r. włącznie.

2. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 z zastrzeżeniem, iż ostatniego dnia naboru wnioski będą przyjmowane do godz. 15:00, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania RPO

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Data stempla pocztowego musi mieścić się w terminie naboru wniosków.

3. Ocena projektów – informacje uzupełniające

Wnioski aplikacyjne, które zostaną złożone oraz wnioski aplikacyjne dotychczas złożone, a które nie zostały skierowane pod obrady Komisji Oceniającej Projekty, zostaną poddane ocenie merytoryczno- finansowej na jednym posiedzeniu Komisji Oceniającej Projekty, które odbędzie się po zamknięciu naboru projektów oraz ich ocenie formalnej.

3. Informacje dodatkowe

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wwrpo@wzp.pl, gpi@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. w Szczecinie: 091 44 11 100, faks: 091 48 89 994, w Koszalinie: 094 31 77 400, faks: 94 31 77 406 lub pod numer infolinii: 0 800 345 534.

2013-03-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania