Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 405/13 z dnia 19 marca 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 16 projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 32 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dnia 7 września 2012 r. uchwałą nr 1485/12 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podwyższył alokację w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 o kwotę 20 000 000,00 zł ze środków EFRR oraz uchwałą nr 1486/12 ustalił dla ww. konkursu rezerwę finansową w wysokości 4 729 128,28 zł ze środków EFRR.

Uchwałą nr 1487/12 z dnia 7 września 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 – Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Ostatniej aktualizacji listy rezerwowej dokonano uchwałą nr 219/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r., w związku z zakończeniem obrad KOP w ramach procedury odwoławczej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestów dla projektów umieszczonych na liście rezerwowej oraz w związku z rezygnacją jednego z Wnioskodawców z ubiegania się o dofinansowanie dla projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-129/12 umieszczonego na liście rezerwowej ustalonej w ramach przedmiotowego konkursu.

Dnia 18 lutego 2013 r. uchwałą nr 256/13, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 o kwotę w wysokości 29 551 152,76 zł ze środków EFRR.

Mając na uwadze zwiększenie alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 16 projektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 29 551 152,76 zł ze środków EFRR. Całkowita wartość projektów wynosi 67 038 030,67 zł (w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 54 491 292,76 zł).

Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-03-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania