Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Utworzenie ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż z uwagi na niezłożenie przez Wnioskodawców protestów dla projektów umieszczonych na liście rezerwowej i tym samym zakończenie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1 – Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym – Typ I: Udział w targach / wystawach, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 497/13 z dnia 04 kwietnia 2013 r. ustalił ostateczną listę rezerwową projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Ostateczną listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania oraz projekty pozytywnie ocenione w wyniku procedury odwoławczej. Kolejność projektów na ostatecznej liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji w wyniku oceny merytoryczno-finansowej.

W związku z rezygnacją Wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie dla projektu umieszczonego na drugim miejscu listy rezerwowej projektów, ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1 nie uwzględnia projektu nr WND-RPZP.01.03.02-32-044/12.

Zalaczniki:

1. Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1.

1. Ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1.
rodzaj pliku : pdf

2. Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1.

2. Lista projektów usuniętych z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-04-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania