Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/6.1.1/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny Wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 4 poprawne formalnie projekty. Pozytywny wynik oceny uzyskuje projekt, który spełnia wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno- finansowej i na ocenie merytoryczno- technicznej oraz uzyskał łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno –technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów).

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (alokacja) w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2012/1 wynosi 4 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 5 540 423,31 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych 5 303 893,96 zł). Wartość dofinansowania projektów po ocenie przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty wynosi 2 560 116,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

1. Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP

1. Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP
rodzaj pliku : pdf
2013-04-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania