Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 580/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na listach rankingowych będących wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2012/1 – Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystki na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/6.1.1/2012/1 wynosiła 4 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/6.1.1/2012/1 alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 2 560 116,72 zł ze środków EFRR.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów mając na uwadze wysokość dostępnej alokacji w konkursie nr RPOWZ/6.1.1/2012/1. Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2012/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej.

W ciągu najbliższych dni Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/6.1.1/2012/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/6.1.1/2012/1

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/6.1.1/2012/1
rodzaj pliku : pdf
2013-04-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania