Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1 Typ III organizacja misji gospodarczej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu otwartego nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1- Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, typ III organizacja misji gospodarczej, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny merytoryczno-finansowej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym wynosi 60 punktów. Pod obrady KOP przekazano 2 poprawne formalnie projekty.

Ww. projekty spełniły wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie merytoryczno-finansowej oraz uzyskały co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (30 punktów z 60 punktów). Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków całkowitych 144 960,71 zł (w tym łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 144 960,71 zł). Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 86 976,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozytywnie ocenione projekty przez KOP zostaną przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP - konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1.

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP - konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-05-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania