Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż dnia 08 maja 2013 r. zakończona została weryfikacja projektu ocenianego w trybie procedury odwoławczej dla konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z uwagi na pozytywne rozstrzygnięcie protestu dla projektu umieszczonego na liście rezerwowej, przedmiotowy projekt został skierowany do ponownej oceny Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie wynosi 100 punktów. Przekazany pod obrady KOP projekt otrzymał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej (50 punktów ze 100 punktów).

Pozytywnie oceniony w ramach procedury odwoławczej wniosek opiewa na kwotę wydatków całkowitych w wysokości 7 349 381,84 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 061 657,14 zł). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 436 994,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na zakończoną weryfikację projektu skierowanego do ponownej oceny KOP, uchwałą nr 863/13 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 maja 2013 r. podjął decyzję o zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Listę rezerwową tworzą projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, a z uwagi na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na dany konkurs nie otrzymały dofinansowania. Końcową ocenę projektu stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej przyznanych projektowi przez KOP. Kolejność projektów na liście rezerwowej uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny KOP.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy;

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - tryb odwoławczy;
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-06-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania