Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1 oraz aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1059/13 z dnia 02 lipca 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1, Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym – TYP I: Udział w targach/wystawach ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

W związku z utworzeniem ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach przedmiotowego konkursu (uchwała nr 497/13 z dnia 04 kwietnia 2013 r.), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście rezerwowej, mając na uwadze wysokość wolnych środków dostępnych w ramach konkursu oraz deklarację Wnioskodawcy odnośnie możliwości otrzymania wsparcia.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 9 551,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowita wartość projektu skierowanego do dofinansowania wynosi 28 096,68 zł (w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 092,13 zł). Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1 została zaktualizowana.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1;
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1.

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYPI/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-07-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania