Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 oraz aktualizacja listy rezerwowej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1219/13 z dnia 24 lipca 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 32 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dnia 7 września 2012 r. uchwałą nr 1485/12 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podwyższył alokację w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 o kwotę 20 000 000,00 zł ze środków EFRR oraz uchwałą nr 1486/12 ustalił dla ww. konkursu rezerwę finansową w wysokości 4 729 128,28 zł ze środków EFRR.

Uchwałą nr 1487/12 z dnia 7 września 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 – Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Ostatniej aktualizacji listy rezerwowej dokonano uchwałą nr 863/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2013 r., w związku z zakończeniem obrad Komisji Oceniającej Projekty w ramach procedury odwoławczej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu dla projektu umieszczonego na liście rezerwowej.

Dnia 18 czerwca 2013 r. uchwałą nr 996/13, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o ponownym zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 o kwotę w wysokości 6 913 320,72 z ze środków EFRR.

Mając na uwadze ponowne zwiększenie alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie możliwości otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 4 851 500,00 zł ze środków EFRR. Całkowita wartość projektów wynosi 11 585 370,00 zł (w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 419 000,00 zł).

Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów – konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2013-08-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania