Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów oraz aktualizacja listy rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 oraz o wykorzystaniu części środków rezerwy finansowej na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej odpowiednio uchwałami nr 996/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. oraz 1234/13 z dnia 31 lipca 2013 r.

Mając na uwadze powyższe oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie chęci otrzymania wsparcia, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1540/13 z dnia 18 września 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu pięciu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz zaktualizowaniu listy rezerwowej projektów.

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 17 765 188,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 15 323 348,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 9 107 339,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowo uchwałą nr 1540/13 z dnia 18 września 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego usunął jeden projekt z listy rezerwowej projektów, z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie.

Z uwagi na powyższe lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 została zaktualizowana.

Wnioskodawcy, których projekty zostały skierowane do dofinansowania zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1
rodzaj pliku : pdf

Projekt usunięty z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Projekt usunięty z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1
rodzaj pliku : pdf
2013-10-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania