Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Zmiana uchwały nr 1149/13 z dnia 17 lipca 2013 r. o dofinansowaniu projektów – konkurs nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż w związku z koniecznością obniżenia wartości dofinansowania projektu nr WND-RPZP.01.03.02-32-002/13, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1655/13 z dnia 02 października 2013 r. podjął decyzję o zmianie uchwały nr 1149/13 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYPIII/2012/1 - Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, TYP III Organizacja misji gospodarczej, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zmiana wartości dofinansowania w/w projektu skutkuje obniżeniem łącznej wartości dofinansowania projektów do kwoty 86 351,24 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1

Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/TYP III/2012/1
rodzaj pliku : pdf
2013-10-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania