Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, mając na uwadze wysokość dostępnych środków oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie chęci otrzymania wsparcia, uchwałą nr 400/14 z dnia 11 marca 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz utworzeniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 1 182 030,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 957 500,00,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona
na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 503 750,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na powyższe lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 została zaktualizowana i stała się ostateczną listą rezerwową projektów.
Wnioskodawcy, których projekty zostały skierowane do dofinansowania zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 – Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1;

Załącznik nr 1 – Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1;
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 – Ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Załącznik nr 2 – Ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-03-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania