Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów oraz aktualizacja ostatecznej listy rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, mając na uwadze wysokość dostępnych środków oraz deklaracje Wnioskodawców odnośnie chęci otrzymania wsparcia, uchwałą nr 864/14 z dnia 13 maja 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu 68 projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Całkowita wartość projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 195 310 219,09 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 146 581 128,70 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi 82 600 149,67 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na powyższe ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 została zaktualizowana.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1;

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1;
rodzaj pliku : pdf

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.

Zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-05-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania