Oś 1 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Zmiana uchwały nr 864/14 Zarządu Województwa - konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 – Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż w związku z koniecznością obniżenia wartości dofinansowania projektów nr WND-RPZP.01.01.03-32-057/12, WND-RPZP.01.01.03-32-062/12 oraz WND-RPZP.01.01.03-32-179/12, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 16/15 z dnia 12 stycznia 2015 r. podjął decyzję o zmianie uchwały nr 864/14 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 - Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Zmiana wartości dofinansowania w/w projektów skutkuje obniżeniem łącznej wartości dofinansowania projektów przyznanego uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 864/14 z dnia 13 maja 2014 r., która wynosi 82 314 059,77 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zalaczniki:

Zaktualizowana lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1;

Zaktualizowana lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1;
rodzaj pliku : pdf
2015-01-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania