Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o utworzeniu listy rezerwowej oraz dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów - konkurs nr RPOWZ/4.5.2/2013/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1889/14 z dnia 29 października 2014 r. utworzył listę rezerwową dla projektów, które uzyskały pozytywną ocenę w trybie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2013/1 – Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wykaz projektów umieszczonych na liście rezerwowej zawiera załącznik nr 1.

Następnie, w związku ze zwiększeniem alokacji w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2013/1 – Podziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1890/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów w ramach konkursu. Wykaz projektów, które zostały skierowane do dofinansowania zawiera załącznik nr 2.

Dofinansowane projekty opiewają na łączna kwotę wydatków 2 628 255,01 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 197 495,01 zł, a łączna kwota dofinansowania 1 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na fakt, iż dofinansowanie zostało udzielone wszystkim projektom znajdującym się na liście rezerwowej projektów w ramach przedmiotowego konkursu, wyżej wymienioną uchwałą Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zlikwidował listę rezerwową.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 - Lista projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs RPOWZ/4.5.2/2013/1

Załącznik nr 1 - Lista projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej projektów - konkurs RPOWZ/4.5.2/2013/1
rodzaj pliku : 5

załącznik nr 2 - Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów - konkurs RPOWZ/4.5.2/2013/1

załącznik nr 2 - Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów - konkurs RPOWZ/4.5.2/2013/1
rodzaj pliku : 5
2014-11-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania