Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów znajdujących się na ostatecznej liście rezerwowej - konkurs nr RPOWZ/4.5.2/2013/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (IZ RPO WZ) uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 522/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. utworzył ostateczną listę rezerwową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę w trybie procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2013/1 – Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wykaz projektów umieszczonych na liście rezerwowej zawiera załącznik nr 1.

Jednocześnie mając na uwadze wysokość środków pozostających do rozdysponowania w przedmiotowym konkursie, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 523/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej. Wykaz projektów, które zostały skierowane do dofinansowania zawiera załącznik nr 2.

Dofinansowane projekty opiewają na łączna kwotę wydatków 2 313 339,00 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 991 339,00 zł, a łączna kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 943 504,25 zł.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 – Ostateczna lista rezerwowa projektów

Załącznik nr 1 – Ostateczna lista rezerwowa projektów
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 2 - Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów

Załącznik nr 2 - Lista projektów skierowanych do dofinansowania z ostatecznej listy rezerwowej projektów
rodzaj pliku : pdf
2015-04-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania