Nabory w trybie konkursowym - 2014

2015-12-21
więcej
2015-08-13
więcej
2014-11-26
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.1/2014/1

2014-11-18
więcej

Indykatywny harmonogram konkursów na 2014r. - 29.10.2014r.

2014-11-18
więcej

Wynik oceny formalnej: konkurs RPOWZ/4.1/2014/1

2014-10-23
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1

2014-10-16
więcej

Wyniki oceny KOP - konkurs RPOWZ/6.4/2014/1

2014-09-30
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-09-19
więcej

Wynik oceny KOP - konkurs RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-09-19
więcej

Wynik oceny formalnej: konkurs RPOWZ/2.1.2/2014/1

2014-09-12
więcej

Wynik oceny formalnej: konkurs RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-08-14
więcej

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1.

2014-08-08
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-08-04
więcej

Wyniki oceny KOP – konkurs nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-07-24
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr nr RPOWZ/4.1/2014/1

2014-06-30
więcej

Wynik oceny formalnej – konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-06-27
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-06-26
więcej

Wyniki oceny formalnej - Konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-06-26
więcej

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-06-18
więcej

Indykatywny harmonogram konkursów na 2014 r .- 28.05.2014 r.

2014-06-06
więcej

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/2.3/2014/1

2014-06-06
więcej

Konsultacje – Nabór w ramach Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

2014-05-30
więcej

Wyniki oceny formalnej – konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-05-22
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr nr RPOWZ/6.1.1/2014/1

2014-05-15
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr nr RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-05-15
więcej

Wyniki oceny formalnej – konkurs otwarty nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-05-13
więcej

Indykatywny harmonogram konkursów na 2014 r. - 22.04.2014 r.

2014-04-30
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/6.4/2014/1

2014-04-30
więcej

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa – Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2

2014-03-27
więcej

Indykatywny harmonogram konkursów na 2014 r. - 11.02.2014 r.

2014-03-06
więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/2.3/2014/1

2014-02-27
więcej

Indykatywny harmonogram konkursów na 2014 r. - 19.12.2013 r.

2013-12-20
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania