2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa – Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 440/14 z dnia 25 marca 2014 r. dokonał zmiany trybu naboru wniosków o dofinansowanie z trybu konkursowego zamkniętego na otwarty dla działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, iż pod adresem:

www.wzp.pl/rpo/nabory_w_trybie_konkursowym_-_2014

znajduje się zaktualizowana dokumentacja konkursowa dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w roku 2014 w ramach działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2.

2014-03-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania