6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Konsultacje – Nabór w ramach Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Wydział Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na indywidualne konsultacje dotyczące zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1 – Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

W związku z trwającym do 30 czerwca 2014 r. naborem wniosków w trybie konkursowym proponujemy Wnioskodawcom udział w indywidualnych konsultacjach z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO.

W trakcie spotkań będzie można omówić przygotowywany wniosek oraz proces kompletowania wymaganej dokumentacji, a także uzyskać ogólne informacje dotyczące procedury oceny projektów. Konsultacje będą organizowane w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie w dni robocze, w godzinach między 7.30 i 15.30.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania pod numerami telefonów: 91 44 11 150 – p. Luiza Szymala, 91 44 11 619 – p. Radosław Głowacki, 91 44 11 123 – p. Magdalena Semperska lub 91 44 11 105 – p. Anna Kmieć

2014-05-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania