Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/2.3/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1 - Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny merytoryczno-finansowej, prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2 wynosi 80 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 4 poprawne formalnie projekty.

Wszystkie w/w projekty spełniły wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie merytoryczno – finansowej oraz uzyskało łącznie co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (40 punktów z 80 punktów).

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 12 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 9 095 920,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 650 771,44 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 7 198 155,72 zł.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP.

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP - 2.3
rodzaj pliku : pdf
2014-06-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania